دستگاه آنالیز نیتروژن و گوگرد META

/دستگاه آنالیز نیتروژن و گوگرد META
دستگاه آنالیز نیتروژن و گوگرد META1401-4-13 16:12:53 +00:00

SPECTRON نمایندگی

دستگاهSpectroscan META  جهت آنالیز عنصری و اندازه گیری نیتروژن و گوگرد در نمونه های گاز، مایع و گاز مایع موجود در نفت و مشتقات نفتی، شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی و مواد  غذایی به كار می رود .

جهت تعیین میزان گوگرد از روش UV فلوئورسانس (UVF) و برای تعیین میزان نیتروژن از روش Chemiluminescence(CLD) استفاده می شود.

کمترین حد تشخیص برای گوگرد 0.2 ppm و برای نیتروژن 0.03 ppm می باشد و دستگاه می تواند تا 0.5% وزنی را تعیین نماید.   اثرات اثرات ماتریس ضعیفی نسبت به کربن به هیدروژن ، مواد افزودنی ، آب دارند.

اصول کار آنالایزر ، سوزاندن نمونه مورد مطالعه در اتمسفر یا هوای غنی شده با اکسیژن در دمای 1050 درجه سانتیگراد است. دی اکسید گوگرد (SO 2 ) و اکسید نیتروژن (NO) که در طی احتراق ایجاد می شود توسط گاز حامل به بخش انالیز و  تشخیص  منتقل و توسط  حذف اولیه بخار آب روی یک ماده خشک کن و دوده روی یک فیلتر شناسایی می شوند.تعیین گوگرد توسط فلورسانس فرابنفش انجام می شود و همچنین تعیین نیتروژن – به روش لومینسانس شیمیایی انجام می گردد.

استاندارد اندازه گیری:

Nitrogen

ASTM D4629-17

Sulphur

GUST ISO 20846-2016

ASTM D5453-16

GUST R 56866-2016

ASTM D6667-14

ASTM D7551-15

ISO 20729-17

مشخصات فنی
فواید دستگاه
گالری تصاویر
پیش فاکتور

مشخصات فنی

Automatic lateral loading for 3 sample cups Sample changer
∅32 mm, V 8 cm3 Sample cups, diameter, volume
∅32 mm, V 8 cm3, ventilated
less 200 W X-ray tube capacity
display, thermo printer Interface
530х480х340 mm, 40 kg– spectrometer Dimensions and weight (not more)
330х230х380 mm, 9 kg – vacuum pump
220 V, ~ 50 Hz, 750 W Power supply

فواید دستگاه نسبت به برندهای مشابه

  •   دارای نرم افزار جهت خدمات و پشتیبانی دارد. این دستگاه با کالیبراسیون ، مواد و لوازم جانبی برای تجزیه و تحلیل ارائه می گردد.
  • ورود سریع نمونه
  • استفاده آسان از یک کانال (نامحدود. دو تغییر: استفاده از نمونه های گازی یا مایع) و دو کاناله (ورودی گازهای مایع و مایع). با اجازه کاربر ، دسترسی از راه دور برای ارائه خدمات ضمن حفظ کلیه حقوق کاربران امکان پذیر است.

Video from the device

فرم درخواست پیش فاکتور