دستگاه آنالیز کلر و گوگرد META

/دستگاه آنالیز کلر و گوگرد META
دستگاه آنالیز کلر و گوگرد META1399-6-24 10:20:46 +00:00

SPECTRON نمایندگی

دستگاهSpectroscan META  جهت آنالیز عنصری و اندازه گیری نیتروژن و گوگرد در نمونه های گاز، مایع و گاز مایع موجود در نفت و مشتقات نفتی، شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی و مواد  غذایی به كار می رود .

جهت تعیین میزان گوگرد از روش UV فلوئورسانس (UVF) و برای تعیین میزان نیتروژن از روش Chemiluminescence(CLD) استفاده می شود.

کمترین حد تشخیص برای گوگرد 0.2 ppm و برای نیتروژن 0.03 ppm می باشد و دستگاه می تواند تا 0.5% وزنی را تعیین نماید.   اثرات اثرات ماتریس ضعیفی نسبت به کربن به هیدروژن ، مواد افزودنی ، آب دارند.

 

استاندارد اندازه گیری:

Nitrogen

ASTM D4629-17

Sulphur

GUST ISO 20846-2016

ASTM D5453-16

GUST R 56866-2016

ASTM D6667-14

ASTM D7551-15

ISO 20729-17

مشخصات فنی
فواید دستگاه
گالری تصاویر
پیش فاکتور

مشخصات فنی

 
Automatic lateral loading for 3 sample cups Sample changer
∅32 mm, V 8 cm3 Sample cups, diameter, volume
∅32 mm, V 8 cm3, ventilated
less 200 W X-ray tube capacity
display, thermo printer Interface
530х480х340 mm, 40 kg– spectrometer Dimensions and weight (not more)
330х230х380 mm, 9 kg – vacuum pump
220 V, ~ 50 Hz, 750 W Power supply

فواید دستگاه نسبت به برندهای مشابه

  •   دارای نرم افزار جهت خدمات و پشتیبانی دارد. این دستگاه با کالیبراسیون ، مواد و لوازم جانبی برای تجزیه و تحلیل ارائه می گردد.
  • ورود سریع نمونه
  • استفاده آسان از یک کانال (نامحدود. دو تغییر: استفاده از نمونه های گازی یا مایع) و دو کاناله (ورودی گازهای مایع و مایع). با اجازه کاربر ، دسترسی از راه دور برای ارائه خدمات ضمن حفظ کلیه حقوق کاربران امکان پذیر است.

Video from the device

فرم درخواست پیش فاکتور