شرکت آرتین آزما مهر باحضور فعال در همایش بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین
دست دانشگاه خلیج فارس ، خوش درخشید.
در چهارمین همایش بین‌المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دست که به همت و در محل
دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد و طی دو روز مقالات علمی و پژوهشی حاصل فعالیت پژوهشگران
صنعت نفت و گاز کشور و جهان ، به ویژه پژوهشگران کشور روسیه و صنایع گاز و پتروشیمی استان
بوشهر و شهرستان عسلویه ، ارائه گردید.
ارائه جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا درخصوص تجهیزات آزمایشگاهی و کاتالیست‌های صنعت نفت، گاز
و پتروشیمی از مهمترین اهداف این همایش دوسالانه بوده است.
شرکت آرتین آزما مهر نیز در این همایش، با برپایی دوکارگاه آموزشی با عناوین کارگاه مدیریت آلودگی‌های
جیوه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و کارگاه ارائه راهکارهای نوین تکنولوژی‌های برتر در جاذب‌های
فرآیندی ، سعی در ایجاد هم‌افزایی و ارتقاء سطح علمی کشور داشته است.
از جمله میهمانان خارجی شرکت کننده به دعوت آرتین آزما مهر ، آقای الکسی شاشکو نماینده شرکت
لومکس از کشور روسیه بود که ضمن برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص معرفی محصولات این شرکت
به سوالات حضار در این خصوص پاسخ داد
این همایش در تاریخ 30 ام آذر و یکم دی ماه 1401 در محل دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید