مبلمان آزمایشگاهی

/مبلمان آزمایشگاهی
مبلمان آزمایشگاهی1399-4-12 20:40:16 +00:00

بنیادی‌ترین بخش در آزمایشگاه‌های شیمیایی و تخصصی کابینت‌ها و بستر کلی آزمایشگاه و میز کار‌های مختلف است.
استفاده از زیرساخت اصولی و با کیفیت در کنار بالابردن عمر مفید آزمایشگاه ضمن امکان استفاده هرچه بهتر از فضای آزمایشگاه برای پرسنل، سهولت کار و ایمنی را نیز ارتقاع می‌بخشد.

آرتین آزما مهر افتخار دارد تا با تامین تجهیزات درجه اول آزمایشگاهی از شرکت‌های بنام و معتبر جهانی مشاور شما در امر تاسیس آزمایشگاه و تامین تجهیزات خواهد بود.