Spectron

/Spectron

طیف سنجی فلوئورسنس اشعه X

1400-4-27 16:20:48 +00:00دسته‌ها: Blog, Spectron, تجهیزات آزمایشگاهی, نمایندگی SPECTRON|

اصول دستگاه آنالیز XRF طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس (X-Ray Fluorescence) یکی از تکنیک‌های پرکاربرد آنالیز عنصری در پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی است که بر پایه‌ی تهییج اتم‌های مورد مطالعه توسط یک منبع پرتو ایکس خارجی کار می‌کند. اتمی که برانگیخته می‌شود، به هنگام بازگشت به حالت پایه فوتون‌های اشعه ایکس با انرژی و طول [...]