دستگاه دانسیته متر

دانسیته متر دیجیتال بر اساس روش آزمایش ASTM D4052  و ASTM D5002

Digital density meter – VIP-2MP

این دستگاه میزان دانسیته یا جرم حجمی یک ماده، جرم آن به ازای حجم واحد است را اندازه­ گیری می­ کند. دانسیته مایعات با تغییرات دما، تغییر می­کند که عموما گزارش عدد دانسیته با دمای اندازه­گیری شده عنوان می­ شود.

استانداردها:

ASTM D4052  

ASTM D5002

مشخصات عمومی دستگاه

 • اصل عملیات چگالی سنج بر اساس اندازه گیری فرکانس نوسان چگالی لوله U که پر از نمونه مایع است
 • در اين روش اندازه گیری سریع و قابل اعتماد دانسیته فقط با 3 میلی لیتر از نمونه
 • چگالی با کالیبراسیون با دو ماده از تراکم های شناخته شده مانند هوای خشک و آب محاسبه می شود.
 • طراحی دتکتور به نحوی است که حبابهای ناشی از پر کردن نمونه در لوله Uخطایی در اندازه گیری ایجاد نمی کند.
 • لوازم مصرفی فقط سرنگ های یکبار مصرف و ارزان است.
 • ترموستات به نحوی طراحی شده که برای نمونه های با غلظت بالا نیز جوابگو است.
 • تنظیم آسان با آب و هوا
 • کنترل به صورت دستی و خودکار
 • پشتیبانی از واحدهای مختلف اندازه گیری
 • امکان ذخیره سازی 100 نتیجه در حافظه

کاربرد

 • توانایی اندازه گیری:
 • Density
 • Specific gravity
 • API gravity
 • Sugar content in BRIX
 • Ethanol content, %(vol)
 • User-defined values

مزایای دستگاه

 • زمان اندازه­گیری کمتر از 20 ثانیه
 • جهت اندازه گیری به 3 میلی لیتر از نمونه احتیاج است
 • کاربری آسان با دستگاه
 • امکان ذخیره سازی 100 نتیجه در حافظه دستگاه

برچسب ها: برند TERMEX ، Digital density meter ، نمایندگی TERMEX ، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی

 • نمایندگی TERMEX
 • دانسیته متر

مشخصات فنی

Technical Specifications
 0…3 g/mL          Density measuring range            
±0.0001 g/mL     Density measuring accuracy     
0.00001 g/mL    Density display resolution          
300 mPa.s           Maximum sample viscosity at ambient temperature     
1.5 mL Amount of sample in the measuring cell
 20 s Measuring time at equilibrated temperature of oscillator
+15…+60 °С        Built-in thermostat temperature range
205×225×80 mm              Dimensions W×D×H      
3 kg        Weight
85…265 V, 50/60 Hz, 15 W          Power supply   

فرم درخواست پیش فاکتور