دستگاه تست کشش مستقیم قیر

استانداردها:

ASTM D 113-99
ASTM D 6084-04
EN 13398: 2010
EN 13587: 2010
EN 13589: 2008
EN 13703: 2003

در آزمایشگاه برای تعیین شاخصی از چسبندگی قیر، مقدار قابلیت شکل پذیری قیر را می سنجند؛ بدین صورت که هر چه قیر شکل پذیرتر باشد، چسبنده تر است و بالعکس. خاصیت شکل پذیری قیر عبارتند از مقدار ازدیاد طول یک نمونه قیر بر حسب سانتیمتر که به صورت استاندارد کشیده شده (با سرعت معین و در دمای مشخص) تا به طول پارگی یا انقطاع برسد. طول نمونه درست قبل از پاره شدن بر حسب سانتیمتر به خاصیت شکل پذیری یا انگمی موسوم است.

از جمله عواملی که بر خاصیت انگمی تاثیر دارد، درجه سختی قیر است. بدین صورت که هر چه قیر سخت تر و شکننده تر باشد خاصیت انگمی آن کمتر است و بالعکس. بنابراین باید در نظر داشت اگر قیر را در یک محیط سردسیر استفاده می نماییم، از خاصیت انگمی مناسبی برخوردار باشد تا از بروز ترک در آسفالت جلوگیری شود. می دانیم که در اثر عبور وسایل نقلیه از سطح راه، تنش هایی در آسفالت ایجاد می شود که سبب بروز جنبش های خفیفی در قیر آسفالت می گردد و در صورتی که قیر نتواند این جنبش ها را تحمل نماید به ویژه در فصل سرما، باید انتظار بروز ترکهایی در آسفالت را داشته باشیم.

درجه حرارت عامل دیگری است که می تواند بر خاصیت انگمی قیرها تاثیر بگذارد به طوری که خاصیت انگمی هر جسمی در درجه حرارتی خاص انجام می شود و برای آن که قیر در مقابل تغییرات درجه حرارت که موجب انبساط و انقباض آن می گردد، مقاوم باشد، بایستی دارای خاصیت انگمی مناسبی باشد.

مشخصات فنی

SPECIFICATIONS
Maximum length of elongation of test samples 1,000 mm
The number of simultaneously tested samples from 1 to 3
Maximum load on each sample 300 N
Carriage speed from 0.1 to 100 cm / min
Bath volume 17 l
Range of maintained bath temperature from -10 to +40 ° C
ACCURACY
Force measurement accuracy ± 1%
Irregularity of the temperature of the coolant in the bath not more than 0.5 ° C
Temperature measurement error no more than ± 0.2%
Carriage Speed ​​Accuracy no more than ± 0.25 cm / min
Length measurement accuracy:
– in the range from 0 to 300mm
– in the range from 300 to 1 000mm
no more than ± 2 mm
no more than ± 3 mm
 

Shape deviation

 

meet standards
OPERATING CHARACTERISTICS
Power consumption no more than 650 W
dimensions 370 x 260 x 1750 mm, (depth x height x width)
Weight no more than 50 kg
Ambient temperature from +15 to +35 ° C
Relative humidity humidity at a temperature of + 20 ° С, not more than 75%
Voltage from 187 to 242 V
Warranty period of operation 1 year, no more than 2 500 hours

فرم درخواست پیش فاکتور