دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز

//دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز
دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز1399-5-19 21:56:24 +00:00

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز

این روش آزمایش برای اندازه گیری دمای نقطه شعله و نقطه شلیک تمام فرآورده های نفتی و هیدروکربن و قلمه هایی با نقطه شعله حداقل 79 درجه سانتیگراد و حداکثر 380 درجه سانتیگراد استفاده می شود.

از روش لیوان باز Clevland برای اندازه گیری فلاش باز انواع فرآورده های نفتی با نقطه فلش باز در محدوده دما حداقل 2 و بیشتر از 2 درجه سانتیگراد استفاده نمی شود ، به جز روغن کوره.

در این روش آزمایش از دماسنج ASTM 11C / IP 28C یا دستگاه اندازه گیری دما الکترونیکی مانند مقاومت یا دماسنج ترموکوپل یا موارد مشابه استفاده می شود. به شرط آنکه دما همان دماسنجهای جیوه ای داشته باشد.

در این آزمایش میزان گرمایش نمونه به گونه ای است که از 0 درجه سانتیگراد زیر نقطه فلش مورد انتظار دمای نمونه با سرعت 0 تا 2 درجه سانتیگراد در دقیقه می رود و با افزایش هر 2 درجه سانتیگراد ، منبع احتراق از آنجا عبور می کند. مثال. .

مشخصات فنی
گالری تصویر
پیش فاکتور

مشخصات فنی

from +79 to +400 °С;Measuring range
1 °CDiscreteness of the flash-point result determination
gas ignitionType of the product vapor ignition
5–6 °C/minProduct heating rate
14–17 °C/minProduct heating rate up to temperature by 56 °C below expected flash point
5 °C maxACCURACY PARAMETERS
5 °C maxReading repeatability limit of the tester
16 °С maxReading reproducibility limit
±1 mm HgBarometric pressure

ایمنی

Beeping at the end of the test and failure detectionAudio signals
Built-in algorithms for self-diagnostics, user notification about causes of malfunctionsDiagnostic and setting
Differential automatic circuit breaker, preventing electric shock for the user and the tester damage due to short circuit, complete tester disconnection from power supply under all modes, except test one.Electrical safety

داده های عملکرد

150 maxPower consumption under standby mode
1,000 W maxPower consumption under test mode
330 х 420 х 310 mm (depth x width x height)Overall dimensions
21 kg maxWeight
from +15 to +35 °СAmbient air temperature
75 % maxRelative air humidity
from 187 to 242 VVoltage
from 49 to 51 Hz;Frequency
0.96;Probability of failure-free operation within 1,000 h, min
 6 year, but 15,000 hours maxService life
1 year, but 2,500 hours maxGuaranteed service life

پیش فاکتور