دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش باز

این روش آزمایش برای اندازه گیری دمای نقطه شعله و نقطه شلیک تمام فرآورده های نفتی و هیدروکربن و قلمه هایی با نقطه شعله حداقل 79 درجه سانتیگراد و حداکثر 380 درجه سانتیگراد استفاده می شود.

برای اندازه گیری نقطه اشتعال باز کلیه فرآورده های نفتی با نقطه اشتعال باز در محدوده دمایی حداقل 79 و حداکثر 400 درجه سانتیگراد به جز روغن کوره از روشCLEYLAND روباز استفاده می شود.

این روش تست از دماسنج ASTM 11C / IP 28C یا یک دستگاه الکترونیکی اندازه گیری دما مانند دماسنج مقاومتی یا ترموکوپل یا موارد مشابه استفاده می کند. به شرطی که دما با دماسنج های جیوه ای یکسان باشد.

در این روش آزمایش، سرعت گرمایش نمونه به گونه ای است که دمای آزمایش از 28 درجه سانتی گراد زیر نقطه اشتعال مورد انتظار به سرعت 5 تا 6 درجه سانتی گراد در دقیقه افزایش می یابد و با هر 2 درجه سانتی گراد افزایش دما، منبع احتراق از آزمایش عبور می کند.

مشخصات فنی

from +79 to +400 °С; Measuring range
1 °C Discreteness of the flash-point result determination
gas ignition Type of the product vapor ignition
5–6 °C/min Product heating rate
14–17 °C/min Product heating rate up to temperature by 56 °C below expected flash point
5 °C max ACCURACY PARAMETERS
5 °C max Reading repeatability limit of the tester
16 °С max Reading reproducibility limit
±1 mm Hg Barometric pressure

ایمنی

Beeping at the end of the test and failure detection Audio signals
Built-in algorithms for self-diagnostics, user notification about causes of malfunctions Diagnostic and setting
Differential automatic circuit breaker, preventing electric shock for the user and the tester damage due to short circuit, complete tester disconnection from power supply under all modes, except test one. Electrical safety

داده های عملکرد

150 max Power consumption under standby mode
1,000 W max Power consumption under test mode
330 х 420 х 310 mm (depth x width x height) Overall dimensions
21 kg max Weight
from +15 to +35 °С Ambient air temperature
75 % max Relative air humidity
from 187 to 242 V Voltage
from 49 to 51 Hz; Frequency
0.96; Probability of failure-free operation within 1,000 h, min
 6 year, but 15,000 hours max Service life
1 year, but 2,500 hours max Guaranteed service life

پیش فاکتور