انواع اسپکتوفوتومتر

/برچست: انواع اسپکتوفوتومتر

اسپکتوفوتومتر

1399-2-7 11:23:19 +00:00دسته‌ها: نمایندگی SPECTRON|برچسب‌ها: , , , |

اسپکتوفوتومتر spectrophotometer از دو بخش طیف سنج و طول سنج تشکیل شده است که در بخش اول کار آن تولید نور از هر رنگ می باشد و در بخش طول سنج از اندازه گیری شدت نور استفاده می شود. در واقع اسپکتوفوتومتر روشی است برای عبور نور از یک آنالیت در محلول های شیمیایی و [...]