کاتالیست ایفکاز

/برچست: کاتالیست ایفکاز

مرکاپتان چیست؟

1399-12-6 09:34:59 +00:00دسته‌ها: IVKAZ, سولفور زدایی, کاتالیست, مرکاپتان زدایی|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

مرکاپتان چیست؟ مرکاپتان یکی از ترکیبات گوگرد است که به زنجیره ای از هیدروکربن ها متصل شده. مولکول مرکاپتان ها حاوی یک شاخه حاوی اتم گوگرد و یک اتم هیدروژن متصل به زنجیره هیدروکربنی هستند که به اختصار R-SH نامگذاری می شوند. ترکیبات مرکاپتان ها را با توجه به اندازه زنجیره هیدروکربنی متصل به  آنها [...]