مرکاپتان زدایی از میعانات گازی

افتتاح کارخانه تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی صنایع شیمیایی آرتین آزما

کاتالیست مراکس (Merox)

مرکاپتان چیست؟