اولین نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی و مواد شیمیایی با عنوان ایران کمیکال

ولین نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی و مواد شیمیایی با عنوان ایران کمیکال با همکاری مشترک اتاق تعاون ایران و اتحادیه اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران برگزار شد.