شرکت PromCatalyst  از بزرگترین شرکت های تولید کننده کاتالیست در صنایع نفت و گاز در حوزه اوراسیا می باشد. شرکت آرتین آزما مهر با نمایندگی فنی و بازرگانی این شرکت آماده تامین و مشاوره مهندسی در خصوص کاتالیست های زیست محیطی، واحد ایزومریزاسیون، واحد سولفور ریکاوری، واحد هیدروتریتینگ و … است.