Loading...
Last News2019-12-02T15:00:20+04:30

اندازه گیری جیوه در مواد

July 28th, 2020|0 Comments

آنالیزور پرتابل جیوه دستگاه اندازه گیری جیوه (Portable Mercury Analyzer) برای آنالیز جیوه در نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین سنجش میزان جیوه در مواد است. غلظت جیوه در نفت خام و [...]

  • خرید ذستگاه NIR

دستگاه NIR

June 9th, 2020|0 Comments

یکی دیگر از دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی که قصد داریم در این مطلب از سری مطالب آرتین آزما مهر به به شما معرفی کنیم دستگاه NIR می باشد. برای آشنایی بیشتر با این دستگاه آزمایشگاهی [...]

  • ترموسایکلر

دستگاه ترموسایکلر

June 7th, 2020|0 Comments

یکی از دستگاه های آزمایشگاهی که این روزها استفاده بسیار زیادی از آن می شود ترموسایکلر می باشد که امروز می خواهیم شما را با این دستگاه آزمایشگاهی بیشتر آشنا کنیم. ترموسایکلر دستگاه ترموسایکلر از [...]

  • کریستالیزور

کریستالیزور چیست؟

June 2nd, 2020|0 Comments

امروز می خواهیم در آرتین آزما مهر شما را با یکی دیگر از تجهیزات آزمایشگاهی به نام کریستالیزور آشنا کنیم. کریستالیزور چیست؟ خب برای آشنایی با اینکه کریستالیزور چیست؟ باید بگوییم که یکی دیگر از [...]

  • دستگاه نانودراپ

نانودراپ

May 31st, 2020|0 Comments

نانودراپ دستگاه آزمایشگاهی پیشرفته و توانمند  که از آن به منظور اندازه گیری غلظت های RNA و DNA استفاده می شود را نانودراپ گویند. ازاین دستگاه آزمایشگاهی برای آن سری از آزمایش هایی استفاده می شود [...]

  • دستگاه سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

May 26th, 2020|0 Comments

در طول سال های گذشته و با پیشرفت هایی که در هر صنعتی به وجود آمده است استفاده از انرژی هسته ای نیز به شکل فوق العاده ای گسترش پیدا کرده است و این روزها [...]