شرکت آرتین آزما مهر با عنوان حامی اصلی در کنفرانس بین المللی دوسالانه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع پایین دست بوشهر شرکت خواهد نمود.

شرکت آرتین آزما مهر به منظور ارائه جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی و کاتالیست‌های صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، در کنفرانس بین المللی دوسالانه یادشده حضور خواهد یافت.

این کنفرانس در تاریخ‌های سی ام آذر و یکم دی ماه 1401 در محل دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که شرکت آرتین آزما مهر در این کنفرانس نسبت به برگزاری دو کارگاه آموزشی تحت عناوین

کارگاه مدیریت آلودگیهای جیوه در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و کارگاه راهکارهای نوین تکنولوژیهای برتر در جاذب های فرآیندی اقدام خواهد نمود

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید

https://www.ogpc2022.pgu.ac.ir/en