در مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر استان بوشهر که در آذر سال 1401 در محل دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید ، از 6 پژوهشگر برتر این استان و همچنین دکتر سیدامیرحسین علوی فر، مدیرعامل شرکت آرتین آزمامهر با عنوان فناوربرتر این استان تقدیر به عمل آمد و شرکت آرتین آزما مهر به دلیل پژوهش‌های خود در توسعه فناوری کاتالیست مرکاپتان‌زدایی موفق به کسب این مقام شد.
همچنین دستگاه‌های حامی پژوهش و فناوری این استان و واحدهای تحقیق و توسعه برتر استان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند. کسب عنوان فناور برتر استان بوشهر برگ زرین دیگری به کارنامه افتخارات شرکت آرتین آزما افزوده است.