تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت آرتین آزما مهر نمایندگی متلر و بسیاری از دیگر برند ها در ایران می باشد، از این رو قادر به تامین کلیه تجهیزات آزمایشگاهی از جمله شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی، دستگاه های انکوباتور، شیکر دار، وسایل سرمایشی و گرمایشی آزمایشگاهی، ستون های HPLC و GC و وسایل اندازه گیری و تجهیزات تخصصی شرکت های دارویی، نفت و گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب، متالورژی و معدنی می باشد.

از جمله برند هایی که به صورت مستقیم با شرکت آرتین آزما کار می کنند عبارت است از: