تجهیزات آزمایشگاهی

/تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی1399-4-13 13:08:29 +00:00

تجهیزات عمومی

شرکت آرتین آزما مهر قادر به تامین کلیه تجهیزات متداول آزمایشگاهی، وسایل اندازه گیری و تجهیزات تخصصی شرکت های دارویی، نفت و گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب، متالورژی و معدنی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌باشد.

 • شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی

 • دستگاه‌های انکوباتور

 • دستگاه‌های همزن

 • وسایل گرمایشی و سرمایشی

 • ستون‌های HPLC و GC

 • ترازوهای آزمایشگاهی و فوق حساس

 • میکروسکپ‌های آزمایشگاهی

 • دستگاه‌های تصفیه آب آزمایشگاهی

مطالعه بیشتر

تجهیزات تخصصی

.شرکت آرتین آزما مهر قادر به تامین کلیه تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی و وسایل اندازه گیری شرکت های دارویی، نفت و گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب، متالورژی و معدنی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌باشد

 • دستگاه‌های اندازه‌گیری نقطه اشتعال نفت و مشتقات نفتی

 • دستگاه‌های اندازه‌گیری میزان سولفور و دیگر عناصر موجود در نفت و مشتقات نفتی

 • دستگاه‌های کروماتوگراف

 • دستگاه‌های اسپکتروفوتومتر

 • دستگاه‌های الکتروفورز

 • دستگاه‌های طیف‌سنجی مادون قرمز

 • دستگاه‌های اندازه‌گیری جیوه

 • دستگاه‌های جذب اتمی

 • دستگاه‌های تصفیه آب مناسب صنایع غذایی و داروسازی

 • هودهای لمینار

ادامه مطلب

آینده را کشف کنید

تماس با ما