فناوری تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی از نفت خام، برش های نفتی و میعانات گازی

/, پژوهش های در حال انجام/فناوری تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی از نفت خام، برش های نفتی و میعانات گازی

فناوری تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی از نفت خام، برش های نفتی و میعانات گازی

تركيبات آلي سولفوره با جرم مولكولي پايين نظير H2S، RSH، COS و CS2 موجود در نفت خام، برش‌هاي نفتي، گازها و ميعانات گازي يكي از آلوده‌كننده‌هاي اصلي محيط بشمار مي‌روند.

مركاپتان‌ها نوعي از سولفيدهاي آلي هستند كه بطور گسترده‌اي در محصولات نفتي وجود داشته و اغلب موجب افت كيفيت محصول نهايي مي‌شوند. به همين لحاظ حذف تركيبات سولفوره از هيدروكربن‌هاي نفتي كه در صنايع نفت و گاز به عمليات شيرين‌سازي مشهور است، ضرورتي اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود. فرآيندهاي شيرين‌سازي نظير فرآيند مراكس و فرآيندهاي DMD/DMC به منظور جداسازي تركيبات حاوي سولفور (هيدروژن سولفيد و مركاپتان‌هاي سبك) با استفاده از عمليات شستشو با محلول سديم ‌هيدروكسيد، كاتاليست آلي – فلزي و تزريق اكسيژن طراحي شده‌اند.

در اين فرآيندها مركاپتان‌ها به دي‌سولفيدها تبديل مي‌شوند. كاتاليست مورد استفاده در اين فرآيندها، تركيبات آلي- فلزي تحت عنوان فلز- فتالوسيانين‌ها مي‌باشد. شركت‌هاي صاحب ليسانس فرآيند مركاپتان‌زدايي و دانش فني كاتاليست اين فرآيند عبارتند از UOP (كاتاليست MEROX)، VNIIUS (كاتاليست IVKAZ)،AXENS (كاتاليست LCPS) مي‌باشند.

از میان شرکت های فوق شرکت های UOP و AXENS به جهت تحریم های ایالات متحده امکان همکاری با ایران را نداشته ولی با پیگیری های نمایندگان شبکه تامین آرتین آزما مهر و XPC در فدراسیون روسیه این شرکت موفق به اخذ نمایندگی انحصاری شرکت VNIIUS در تامین کاتالیست و ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی در زمینه ساخت واحدهای DMD و DMC در ایران شده است.

1398-8-20 16:09:36 +00:00

دیدگاه خود را بنویسید