تعمیرات واحدهای عملیاتی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا با هدف افزایش ظرفیت  پالایشی به 140 هزار بشکه در روز و همچنین توانمندسازی پالایشگاه برای تصفیه نفت خام سنگین ایران و تولید محصولات استاندار. خدمات شرکت آرتین آزما به عنوان پیمان کار آزمایشگاه و تامین کاتالیست: تامین کلیه دستگاه های آزمایشگاهی، تامین کاتالیست مرکاپتان زدایی تولیدی شرکت صنایع شیمیایی آرتین آزما، تامین پرکلراتیلن