تامین کلیه تجهیزات آزمایش آب، نصب و راه اندازی و آموزش مجتمع پتروشیمی دماوند به منظور راه اندازی 70 هزار متر مکعب در ساعت آب خنک کننده، 32 متر مکعب در ساعت آب شیرین، 660 تن در ساعت بخار،  246 مگاوات برق، 156 تن در ساعت اکسیژن و 48 هزار نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن.این پتروشیمی نیازهای جانبی (آب، برق و بخار) مورد نیاز واحدهای فرآیندی مستقر در منطقه یژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) را تأمین می کند. خوراک این مجتمع 610 میلیون متر مکعب در سال گاز طبیعی است که از فازهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی تأمین می شود و همچنین آب کندانس برگشتی مجتمع ها به میزان 410 تن بر ساعت خوراک دیگر مجتمع است.