مرکاپتان زدایی

در حال نمایش یک نتیجه

ترکیبات گوگردی و مرکاپتان‌ها در برش‌های هیدروکربنی و نفتی بویژه میعانات گازی منجر به آلودگی زیست محیطی و مشکلات خوردگی در خطوط لوله و مخازن ذخیره‌سازی می شود. بنابراین، کاهش گوگرد و مرکاپتان ضروری است.