بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

حضور آرتین آزما در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی سالن 41