افتتاح کارخانه تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی صنایع شیمیایی آرتین آزما