تجهیزات آزمایشگاهی

آشنایی با ساختار اسپکتوفوتومتر

اسپکتروفتومتر های یونیکو تک پرتوی هستند ، دستگاهی با اهداف عمومی که جهت رفع نیازهای روزمره آزمایشگاه طراحی شده است. و برای کاربرد های مختلف ایده آل هستند: شیمی بالینی، بیوشیمی، پتروشیمی، حفاظت از محیط زیست، آزمایشگاههای مواد غذایی و نوشیدنی، آزمایشگاههای آب و فاضلاب و دیگر زمینه های کنترل کیفی و تحقیقاتی….

هر دو مدل اسپکترفتومتر های 2100و 2150 دارای نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن نتیجه فتومتریک ،عملکرد آسان و دامنه طول موج از و 2150 دارای نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن نتیجه فتومتریک ،عملکرد آسان و دامنه طول موج از 325nm تا 1000nm برای 2150 visible و 200-1000nm برای 2150 UV –vis هستند.

طرز کار دستگاه اسپکتروفتومتر شامل  پنج قسمت است :لامپ هالوژن و دوتریوم به عنوان منبع نور 2.منوکروماتور طول موج انتخابی را تعییم میکند و حذف موج های نا خواسته 3. محل نمونه برای قرار دادن محلول نمونه4.آشکار ساز :برای دریافت نور عبوری و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی 5.نمایشگر دیجیتال برای نشان دادن نور عبوری و میزان جذب نوری-نمودار ذیل رابطه این قسمت ها را نشان میدهد.

در اسپکتروفتومتر ، نور لامپ بر روی شکاف ورودی منوکروماتور تنظیم شده است.جایی که اینه موازی پرتو نور را به سیستم Grating هدایت میکند.

سیستمGrating پرتو نوری را تجزیه میکند تا طیف نوری را تولید کند ،که یک بخش از آن روی شکاف ورودی منوکروماتور توسط یک آینه موازی تنظیم شده است.

از اینجا نور به محل نمونه از طریق یکی از فیلتر ها عبور داده می شود که باعث حذف طیف ناخواسته از سیستمGrating انکسار میشود.

بعد از عبور از محل نمونه ، نور به آشکار ساز منتقل میشود و باعث میشود آشکار ساز سیگنالی الکتریکی تولید کند که این سیگنال به صورت دیجیتال روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

هر دو اسپکتروفتومتر مدل2100 و 2150  همراه باپورت قابل وصل جهت اتصال به کامپیوتر برای استفاده از نرم افزار کاربردی یونیکو هستند.

نصب دستگاه اسپکتروفتومتر:

  1. با ز کردن کارتن و چک کردن اقلام موجود در آن
  2. دستگاه را در محل مناسبی به دور از نور خورشید قرار دهید .برای داشتن بهترین عملکرد از دستگاه خود ، آن را از هرگونه منبع قوی مغناطیسی یا الکتریکی یا هر دستگاه برقی که ممکن است فرکانس بالا تولید کند ،دور نگه دارید و در محلی بدون گرده غبار ، “ازهای خورنده و یا لرزش شدید است رو به بالا قرار دهید.
  3. هر نوع کاور و پوششی که از گردش جریان هوا در زیر یا اطراف دستگاه جلوگیری کنید.
  4. برای S2100UV ولتاژ 110 یا 220V را با توجه به منبع ولتاژ منطقه خود انتخاب کنید.

5. دستگاه را روشن کنید و برای 15دقیقه بدون انجام هر گونه قرائت اجازه دهید گرم شود

  1. شرح عملکرد دکمه های دستگاه اسپکتروفتومتر:

CLEAR/LOAD】پاک کردن اعداد یا علامت ها برای داده های ذخیره شده یا منحنی ذخیره شده.

PRINT/SAVE】چاپ داده ها ، ذخیره اطلاعات (داده ها) و نمودار منحنی

0Abs/100%T】تنظیم 0Abs و 100%T;

EXIT】برگشت به صفحه قبلی

ENTER】تایید داده وارد شده (ورودی) یا ایتم انتخاب شده، رفتن به تنظیم بعدی یا صفحه بعدی

WL/Conc./F

】,【】 تنظیم طول موج ، ورود مقدار محلول استاندارد یا ورود مقدار فاکتور شناخته شده

Menu Scroll

】,【】چرخیدن برای آیتم های منو

دستورالعمل کار و عملکرد دستگاه اسپکتروفتومتر

  • آماده سازی اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر را با زدن دکمه(IO) روشن کنید صفحه نمایشگر پی در پی تصاویر 5و4 را نشان می دهد. دکمه EXIT را بزنید تا از مرحله 15 دقیقه گرم شدن خارج شوید.بعد از 15 دقیقه گرم شدن منوی اصلی تصویر 7 را نشان می دهد.

Fig 4

Fig 5

نکته: مدل دستگاه اسپکتروفتومتر به صورت شکل 5و4 بایستی نشان داده شود.

Fig 6

  • A در صورتی که طول موجود ذخیره شده خارج از درخواست ما باشد WL calibrating`اجرا می شود. و بعدبه Main Menu می رود.
  • B   توصیه می شود ، مرحلهDark current طبق مراحل ذیل بعد از گرم شدن اسپکتروفتومتر انجام شود.

Utility را در تصویر 6 انتخاب کنید و بعد Dark current را در تصویر 7 انتخاب کنید.

تصویر7

  1. طبق تصویر  1،Dark current  انتخاب میشود . و طبق تصویر 8.2 بعد از زدن دکمه Exit  ذخیره شود.

8.1

8.2

نکات فنی: توصیه میشود Dark current  هر چند وقت یکبار Reset شود. مخصوصا زمانی که دستگاه اسپکتروفتومتر برای مدت طولانی استفاده نشده یا شرایط محیطی ثابت نبوده است.

اندازه گیری BASIC MODE ━ %T/Abs(اندازه گیری درصد عبور یا جذب پایه)

1.در تصویر 6 ،* را روی Basic Mode  قرار داده و بعد Enter را بزنید. تا وضعیت T/Abs mode انتخاب شود.همانطور که در تصویر 9 میبینید. در صورتی که قرائت ها 100.0%T and 0.000A نباشند.شما میتوانید 0Abs/100%T برای بلانک بزنید.

9 Basic Mode

طول موج مورد نظر خود را توسط زدن دکمه مناسب انتخاب کنید.هر زمان که طول موج تغییر کرد .بلانک بطور اتوماتیک اجرا میشود.همانطور که در تصویر 10.1 ،10.2 ، 10.3 نشان داده شده است.

Fig 10.1 Select wavelength using【】, 【

Fig 10.2 Press Enter to set the new wavelength

 10.3 Blank automatically

نکته: برای تنظیم طول موج  WL/Conc./F 【】【، بزنید تا طول موج در 5nm, 1nm با وقفه تغییر داده شود. Menu Scroll 【】【】را بزنید (بطور فهرست وار) تا طول موج را در 50nmبا وقفه تغییر دهید.

1.    یک محلول مرجع بلانک آماده کنید با پر کردن کووت تمیزی با اب مقطر یا آب دیونیزه یا هر محلول خاصی دیگر.از پارچه ایی تمیز برای تمیز کردن کووت استفاده کنید.

2.    کووت بلانک را در نگهدارنده چهارخانه قرار دهید و کووت را در نزدیکنرین سوراخ (محل) نزدیک به خود قرار دهید.میله را حرکت دهید تا کووت در مسیر درست قرار گیرد و درب راببندید.

3.    0.000A or 100%T را بوسیله زدن دکمه 0A/100%T تنظیم کنید.

4.    کووت بلانک را بیرون اورید در صورتی که بیش از 3 نمونه را ازمایش می کنید آن را کناری قرار دهید ممکن است آن را برای تنظیم دوباره 0A/100%T بعدا دوباره لازم داشته باشید (برای مثال تغییر طول موج)

5.    کووت دومی را با مقدار کمی از نمونه ای که می خواهید تست شود پر و خالی کنید بعد کووت را پر کنید و آن را با پارچه ایی خشک کنید.

6.    کووت حاوی نمونه را در قسمت نمونه قرار داده و درب آن را ببندید.

7.    درصد عبور و جذب را از نمایشگر بخوانید. در صورتی که بیش از یک کووت را قرائت میکنید. اطمینان حاصل کنید نگهدارنده کووت را در مرحله وضعیت بعدی قرار می دهید. بوسیله کشیدن میله نگهدارنده نمونه تا وقتی که صدای گلیک را شنوید.فراموش نکنید قرائت هر نمونه را یادداشت کنید یا پرینت بگیرید و بعد کووت نمونه را بردارید.

نکات عملکردی اسپکتروفتومتر:

1.      در صورتی که سه نمونه و یا بیشتر را قرائت میکیند.کووت مرجع را در نزدیکترین محل به خودتان قرار داده و نمونه ها در نزدیکترین جای ممکن باشند. اینکار باعث جلوگیری از اتلاف وقت برای خواندن نمونه ها می شود. و بازو بسته کردن درب نمونه را به حداقل میرساند.

2.      برای ذخیره یا چاپ خوانش ها لطفا دکمه PRINT/SAVE رو بزنید و دستورالعمل خط4 روی صفحه نمایشگر رو دنبال کنید.

10    . در صورتی که میخواهید یک نمونه را در طول موج دیگری آزمایش کنید .مراحل 2 تا 9 را برای هر طول موج تکرار کنید.

11.برای هر نمونه جدید که آنالیز می کنید مراحل 3 تا 9 را تکرار نمایید.

تست کمی:

 انجام ازمایش با استفاده از متد از قبل تعریف شده:(Pre-defined Method)

متد آزمایش (منحنی) بایستی مشخص شود قبل از اینکه تست کمی انجام شود. این دستگاه پلتفورم راحتی دارد تا بتوانید متدهای تست خود را (منحنی ها) انجام دهید. این متدهای دائمی به عنوان آزمایش تعریف شده در All test List ذخیره خواهد شد. اشاره به بخش روش تست Define/Establish Test Method در این بخش.

برای آزمایش کمی روش ذیل را دنبال کنید.

1.      ئر منوی اصلی (تصویر6) * را روی Qualitative  قرارداده و بعد Enter را بزنید تا حالت تست کمی را طبق تصویر انتخاب کنید.

تصویر 11

1.      Run test را انتخاب کنید .نمونه را در محل نگهداری نمونه قرار دهید و مطمئن شوید در وضعیت Optical Path قرار دارد. * را روی تست مورد نظر قرار دهید و برای تایید Enter را بزنید.

                    تصویر 12

دستگاه بطور اتوماتیک طول موج صحیح را ;که برایش تعریف شده تنظیم می کند. ومرجه را بلانک میکند. همانطور در تصویر 12.1 12.2 12.3 نشان داده شده است(دکمه0Abs/100%T را بزنید تا دوباره بلانک شود)

      تصوی12.1 goto preset wavelength

Fig 12.2 Blank automatically        

Fig 12.3 After Blanking             

3   .کووت نمونه را در مسیر نور قرار داده و نتیجه آزمایش نمونه در نمایشگر نشان داده می شود.

Fig 13 Test result readings

. PRINT/SAVEرا بزنید و مراحل را برای چاپ و ذخیره نتیجه تست دنبال کنید.

متد بارگیری آزمایش (برای اجرای آزمایش)Load Test (method) to Run Test

1.      در منوی Quantitative : All test list  را انتخاب کنید

2.      روش و متد آزمایش را در All test listانتخاب کنید تا برای اجرای آزمایش بارگیری شود.

3.      دکمهLoad را بزنید برای کپی و انتقال دادن: copy and forward

4.      از ALL test List خارج شوید و Enter  را بزنید. برای  را Run Test تا چک کنید و مطمئن شوید که متد تست انتخاب شده فهرست شده است.

متد حذف آزمایش از Run Test  :      Remove Test (method) from Run Test

1.      در صفحه نمایش Run test ؛ علامت * را روی متد تستی که میخواهید از فولدر Run test حذف شود. انتخاب کنید.

2.      Clear/load را بزنید تا آن حذف شود.

متد تست هنوز در All test list باقی مانده است و در صورت نیاز میتوانید آن را دوباره ذخیره کنید.

متد آزمایش تعریف شده / دائمی

 روش و متد آزمایش (منحنی) بایستی قبل از اجرای ازمایشهای کمی تعریف و معین شود. با توجه با کاربرد ساده و آسان این دستگاه می توانید روش های ازمایش خود را تثبیت و دائمی نمایید. و متد ثبت شده را می توان به عنوان آزمایش تعریف شده در All test list ذخیره کنید.

این بخش توصیف میکند که چگونه یک متد تست را در All test list تعریف کرده و دائمی سازید

1.      در منوی کمی All test list را طبق تصویر 14 انتخاب کنید.

Fig 14

بیش از 200تست می تواند درall test list ذخیره شود.

نکته: شما نمیتوانید هز آزمایشی را از All test list انجام دهید و اجرا کنید.فقط آزمایش را از منوی Run test اجرا نمایید.

متد آزمایش تعریف شده/دائمی

200تست تعریف نشده را به صورت 100 تا 200 نامگذاری میشوند تا تعریف شده و مشخص گردند.میتوانید هر تست تعریف نشده را به دو روش ذیل نامگداری کنید:

Define Test by Known Factor

Define Test by know Standards

تعریف تست با فاکتور شناخته شده

تعریف تست با استانداردهای شناخته شده

 تعریف تست با فاکتور های مشخص و شناخته شده:

در صورتی که مقدار فاکتور را می دانید ، می توانید by known factors  را انتخاب کنید و تست را تعریف کنید.

1.      ئر منوی quantitative علامت * سمت چپ را روی مکان مورد نظر خود برای ذخیره تست آزمایش قرار دهید و دکمهEnter  را برای تایید بزنید.

Fig 15

1.      توسط زدن دکمه Enter  :  by know factor  را انتخاب کنید (تصویر 15) ، صفحه نمایش را مرحله به مرحله دنبال کنید و اطلاعات را وارد نمایید.(تصویر16)

2.      طول موج را با زدن WL/Conc./F】,【تنظیم نمایید.Enter  را بزنید تا انتخاب طول موج را تایید کیند.(برای مثال 581nm).صفحه نمایش به منوی قبل بر میگردد و* را روی * move to “Conc. بطور خودکار بر میگردد.

3.      واحد غلظت و چگالی را با زدن دکمه Menu Scroll 】,【】مشخص کنید. Enter  را بزنید تا Conc تاید شود.صفحه نمایشگر به منوی قبلی برمیگردد و * روی     move to “Fitبطور اتوماتیک قرار میگیرد.ُ

Fig 16                      

1.      متد مناسب را با زدن Menu Scroll 】,【】 انتخاب کنید.دو متد وجود دارد.

                1st order linear: Concentration = Intercept+ Slope*Absorban;

1st order linear through zero: Concentration = Slope*Absorbance;

دکمه Enter  را بزنید تا متد مناسب انتخاب شده را تایید کنید.صفحه نمایش به منوی قبلی بر می گردد.و  علامت * بطور خودکار به Input Factors بر میگردد.

 2.      دکمه Enterرا بزنید تا وارد صفحه ایی که تصویر 17 نشان میدهد شوید.

Fig 17

 WL/Conc./F 】 را بزنید تا عدد قطبی را تغییر دهید.

7.4مطمئن شوید که the intercept value صحیح است و  برای تایید و حرکت به صفحه بعد Enter را بزنید.طبق تصویر 19.

Fig 19

میزان و مقدار slope  را به همان روش intercept وارد کنید.مقدار Slope برای مثال 2.588.است. Enterرا بزنید برای تایید و صفحه نمایش به منوی قبلی بر خواهد گشت. * روی نام منحنی Name Curve بطور خودکار قرار میگیرد.تصویر 20

در صورتی که 1st order liner : 0 انتخاب شده باشد.نیازی به وارد کردن intercept.نیست.

Fig 20                     

نامگذاری منحنیName the Curve

ورود نام کاراکتر به همان روش intercept and slope است.

8.1 برا ی انتخاب عدد یا حرف (کاراکتر) نشانگر چشمک زن را روی آن عدد یا حرف قرار دهید.

Menu Scroll】به سمت چپ Menu Scroll】 به سمت راست حرکت میدهد.

8.2 WL/Conc./F 】 را برای تایید بزنید .نام و شماره در زیر curve name نشان داده خواهد شد.

از CLEAR/LOAD برای پاک کردن و حذف هر اطلاعات اشتباهی استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید نام درست باشد.(در تصویر 21 BROMINE LR” نشان داده شده است.

8.4 Enter را بزنید تا نام BROMINE LR” را تایید کنید و نمایشگر به طور خودکار و علامت * روی save curve  قرار می گیرد.

                                                                                                                    Fig 21

ذخیره منحنی تعریف شده : در حالی که * در کنار save curve  قرار دارد، Enter  را بزنید تا منحنی را ذخیره کنید. و بعد * بطور خودکار روی Dis & Print Curve. قرار می گیرد.

10 . نمایش و چاپ تست تعریف شده(پارامتر منحنی) : زمانی که * روی Dis & Print Curve قرار دارد.Enter را بزنید تا پارامتر مشخص شده آزمایش نمایش داده شود و پرینت بگیرید(در صورتی که پرینتر وصل یاشد)

داده ها و پارامتر ها در تصویر 22 نشان داده شده است.

Defined test sequence number in All Test List. (No. =002 in this example case);

The wavelength used for the defined test (581nm in this example case);

The defined test name (BROMINE LR in this example case);

Fitness method for the defined test (“1” represents “1st order linear”, “0” represents “ 1st

Order linear through zero”);

Intercept value (1.058 in thise case);

Slope number (2.588 in this case) and

Concentration unit (ppm in this case).

Fig 22

نکته:  N and M جزء پارامتر نیستند ،معنی خاصی نداشته و تاثیری روی این آزمایش ندارند.

ثبت آزمایش تعریف شده ، کامل شده است و در دستگاه ذخیره شده.شما اکنون می توانید بررسی نهایی روی همه پارامتر ها را انجام دهید.Exit را بزنید تا به منوی All test List برگردید. “To be defined 002 جایگزین “BROMINRE LR” طبق تصویر 23 می شود.

Fig 23

Define a Test by Known Standards تعریف یک آزمایش توسط استانداردهای مشخص:

در صورتی که استانداردهایی با مقدار غلظت مشخص دارید می توانید منحنی آزمایش را بوسیله مراحل ذیل در این بخش ثبت و تعریف کنید.

در فهرست منوی کمی :* را در مکان مورد نظر خود برای ذخیره متد آزمایش قرار دهید.Enterرا برای تایید

بزنید.

1.      “By Standard را با زدن Enter  انتخاب کیند .صفحه نمایش را مرحله به مرحله  برای وارد کردن داده ها و پارامتر ها دنبال کنید .

1.      طول موجwavelengthبوسیله زدن WL/Conc./F】,【】 تنظیم کنید. Enterرا بزنید تا انتخاب طول موج را تایید کنید.صفحه نمایش به منوی قبل برمیگردد.و * بطور خودکار به Conc. Unitبر میگردد.

1.      با زدن Menu Scroll 】,【】،   آیتم concentration unit را انتخاب کنید .Enter را بزنید تا

Conc. Unit را تایید کنید.صفحه نمایش به منوی قبلی باز میگردد ،* بطور خودکار به

Move to“No. of STDS بر میگردد.

2.      عدد استانداردها که برای ثبت منحنی تست استفاده خواهد شد را انتخاب کنید .بیشتر از 8 استاندارد میشود استفاده گردد.

5.1 برای انتخاب یک عدد شمارشی ، نشانگر چشمک زن را روی آن شماره قرار دهید.در Menu Scroll 

،نشانگر را به سمت چپ حرکت میدهد . Menu Scroll】نشانگر را به سمت راست حرکت میدهد.

2.2                                                                        را بزنید تا عدد را تایید و وارد کنید.

2.3                                                                         CLEAR/LOADرا برای پاک کردن /حذف هر اطلاعات اشتباه بکار ببرید.

2.4                                                                         چک کنید که شماره درست باشد.Enter را برای تایید بزنید و * بطور خودکار روی صفحه بعدی No. Of Replics” قرار می گیرد.

3.      اگر بیش از یک محلول از مقدار غلظت استاندارد ذخیره شده دارید .می توانید همه آنها را اندازه گیری کنید. و ارزش میانگین را برای ثبت منحنی بکار ببرید. عدد No. Of Replics”به روشی شبیه به وارد کردن استاندارها است را وارد کنید. در صورتی که تنها یک محلول استاندارد برای هر مقدار غلظت بکار می رود فقط(1) را وارد کنید.هر محلول استاندارد اندازه گیری خواهد شد و ارزش میانگین برای محاسبه بکار برده خواهد شد.Enter را برای تایید بزنید و* به صفحه بعد Fit Method” بطور خودکار حرکت میکند.

4.      روش مناسب را با زدن دکمه Menu Scroll 】,【】 انتخاب کنید .دو متد وجود دارد.

                1st order linear: Concentration = Intercept+ Slope*Absorbance;

1st order linear through zero: Concentration = Slope*Absorbance;

Enter را بزنید تا انتخاب متد مناسب را تایید کنید.صفحه به منوی قبلی بر میگردد و* بطور خودکار به Measure Standard بر میگردد.

5.      محلول هاس استاندارد اندازه گیری Measure standard solutions:

8.1 Enter را در “Measure Standard بزنید.صفحه ذیل نمایان میشود(تصویر 25)

Fig 25

1.2                                                                         نمونه محلول را که در کووت قرار داده اید در محل نگهداری کووت قرار دهید. 【0Abs/100%T】را بزنید تا بلانک شود.وقتی بلانک کامل شد .آماده است برای اندازه گیری محلول استاندارد که از STD. No.1 شروع میشود.

1.3                                                                         استاندارد شماره 1 را در نگهدارنده کووت قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که در جایگاه مخصوص خود قرار دارد.مقدار مشخص شده غلظت را وارد کنید .مطمئن شوید که مقدار وارد شده با مقدار استاندارد(1) یکی است و مطابقت دارد.

1.4                                                                         Enter را بزنید تا استاندارد شما (1) را اندازه گیری کند.جذب محلول شماره (1) استادارد اندازه گیری شده و نشان داده می شود (تصویر27) از آنجایی که اولین اندازه گیری جذب با A1 مشخص میشود.

Fig 27                   

در صورتی که عدد “No. Of Replics: 3 باشد .بعد محلول دوم از STD No.1 در محل نگهداری کووت قرار دهید.با زدنEnter ، دومین محلول STD N0.1 اندازه گیری می شود و دومین مقدار اندازه گیری به صورت

STD No.1= 0.18775A2 نمایش داده می شود.

همین روش را برای اندازه گیری سومین محلول از STD No.1 را تکرار کنید. و صفحه نمایش STD. No.1=0.1876A3 را نمایش خواهد داد.این مرحله پایان اندازه گیریstandard No. 1 است.

Enter را بزنید تا معدل گیری کنید مقدار جذب اندازگیری شده را و صفحه نمایش ارزش میانگین را نشان می دهد.

0.1876A (0.1877A1+0.1875A2+0.1876A3)/3. این میانگین جذب برای محاسبه استفاده می شود.

8.5 محلول استاندارد شماره 2 را ئر محل نگهداری کووت قراد دهید مراحل 8.3 to 8.4 را تکرار کنید .برای اندازه گیری standard No.2. – همین روش را برای هم استانداردها به ترتیب تکرا نمایید.

8.6 بعد از اینکه همه استاندارد ها اندازه گیری شدند، Enter را بزنید تا منحنی را ایجاد کنید (تصویر28)

و صفحه نمایش به حالت اولیه خود برمیگردد و* در Name Curve قرار میگیرد.

Fig. 28

1.      منحنی را نامگذاری کیند و آن را ذخیره سازید: اشاره به “Name Curve and Save Curveدر فصل

    By factors (صفحه17)

2.      پارامترهای نمایش و پرینت منحنی : اشاره دارد به Dis& Print Curve در فصل By known factors تصویر 18.)

UTILITY

در Main Menue (تصویر 6) ، ستاره را در سمت چپ Utility حرکت دهید و Enter را بزنید تا به منوی Utility برگردید.همانطور که در تصویر 29 نشان داده شده است.

Fig 29

8عملکرد در utility  وجود دارد.

WLCalibration: دستگاه یک فرایند کالیبره وخود کنترلی دارد که شامل تثبیت موقعیت فیلتر ،تثبیت موقعیت لامپ و کالیبره کردن طول موج و دوباره تنظیم شدن Dark current است.

Dark Current: دستگاه را اندازه گیری و بازیابی می کند. جهت از بین بردن و رفع Error از رانش الکتریکی(تغییر ولتاژ) توصیه میشود که dark current بعد از 15 دقیقه گرم کردن بازیابی و ذخیره کنید.

Edit Clock: سه حالت به شرح ذیل (تصویر30) وجود دارد..

Fig 30

Set Clockتنظیم ساعت:

طبق تصویر 30 ، set clock را انتخاب کنید و Enter را بزنید تا سال،ماه، روز، ساعت ،ثانیه را مشخص کنید.

WL/Conc./F 】【】 را برای تغییر بزنید و برای تایید enter را بزنید.Exit را برای برگشت به صفحه Edit Clockبزنید

(تصویر30)

Fig 31

نمایش تاریخ و زمان Display of Date or Time

صفحه نمایش دستگاه می تواند یا زمان را نشان دهد یا تاریخ را (ثانیه دقیقه ساعت) وضعیت مورد نظر خود را طبق تصویر 30 انتخاب کنید .Menu Scroll 】【】را بزنید تا نمایش زمان یا نمایش تاریخ را انتخاب کنید (تصویر32).Enter را برای تایید بزنید .Exit را بزنید تا به صفحه Edit clock برگردید.

Fig 32

Clock trimming اصلاح ساعت

این عملکرد تنها زمانی مفید است که ساعت به درستی کار نکند.میزان انحراف را تنظیم کنید.تا ساعت را تنظیم نمایید.64 سطح از تنظیمات وجود دارد. (Clock trimming) را انتخاب کنید (تصویر30) WL/Conc./F 】【

را بزنید تا سطح و درجه تنظیم را مشخص کنید(تصویر33) برای تایید Enter را بزنید.exit را برای برگشت به

Set clock Menue (تصویر30) بزنید.

Fig 33                

System Baseline

برای تععین سطح مناسب نیرو و انرژی در سرتاسر کل دامنه طول موج استفاده می شود.تصویر 34

System baselineدر حال اجرا نشان می دهد.

Fig 34

Deuterium lamp(D2) on/off:  : لامپ دوتوریوم خاموش/روشن: خاموش و روشن کردن لامپ دوتوریوم :  توصیه میشود لامپ خاموش باشد در صورتی که طول موج 200تا 340 برای مدتی استفاده نشود.

Reset Defaults: ذخبره برای کاربردهای آتی

Memory Manager: دارای سه عملکرد طبق تصویر 35 است.

تصویر 35

  1. Load Saved data: طبق تصویر 35 Load Saved dataرا انتخاب کنید.

داده های ذخیره در تصویر 36 فهرست شده اند.

تصویر 36

با قرار دادن ستاره در کنار داده ذخیره شده مورد نظر خود(در اینجا COBALT) Enter را بزنید .می توانید داده ها را چاپ کنید و روی صفحه نمایش نشان داده شوند یا می توانید در کامپیوتر ذخیره کنید(تصویر37)

Fig 37

-پاک کردن تست های کاربر: طبق تصویر 35-همه تست ها /نمودارها پاک خواهند شد

توجه:همه تست های ذخیره شده برای همیشه پاک خواهند شد.

Clear Data Memory C:

طبق تصویر 35 این گزینه را انتخاب کنید .تمامی داده های تست ها ذخیره شده ،حذف می شوند.

توجه: همه داده های ذخیره شده برای همیشه پاک می شوند.

Wavelength Correction کتصحیح طول موج: در صورتی که متوجه شوید طول موج صحیح نیست .از این عملکرد برای اصلاح طول موج مناسب استفاده کنید.WL Correction. (Fig 38).

Fig 38

WL/Conc./F 】【】 را بزنید تا عدد انحراف طول موج را بدست آورید .Enter را بزنید برای تایید جهت برگشت به منوی قبلی Exit  را بزنید.

نکته: اصلاحات در حافظه ذخیره می گردند.و بعد از خاموش شدن دستگاه حذف نمی شوند.

PC LINK

مدل های اسپکتروفتومتر 2150Vis و2150uv/vis را می توان با استفاده از نرم افزار unico در کامپیوتر بکار برد.در تصویر 7 علامت * را روی PC LINKقرار دهید  و Enterرا بزنید تصویر فوق نشان داده می شود(Fig 39).

                                                                Fig 39

زمانیکه ارتباط بین دستگاه و کامپیوتر بر قرار شد(طبق تصویر40)

Fig 40

Wavelength Calibration کالیبراسیون طول موج

معمولا اسپکترفتومترهای 2150Vis و2150uv/vis کالیبراسیون طول موج خود را برای یک مدت نامحدود حفظ میکنند.در صورتی که به دستگاه ضربه شدیدی وارد شود یا آسیب زده شود مراحل ذیل را بکار ببرید تا کالیبراسیون طول موج را بررسی کیند.تئجه داشته باشید این آزمایش نیازمند

UNICO

Didymium filter, p/n 2100-116, or the Holmium Oxide filter, p/n 2100-115.

است.

در متد didymium filter دارای دو پیک جذب مجزا در 529nmو 807nm است.فیلتر Holmium دارای یک پیک مجزا در 361nm است. زمانی که دستگاه بدرستی کالیبره شود.

شما حداقل عبور(حداکثر جذب) در دامنه ±2nmاز این پیک ها خواهید یافت.

نکته اینجاست که مقدارهای خاص عبور اهمیتی نداردند از آنجایی که شما تنها بدنبال طول موج هستید که آنجا حداقل عبور اتفاق افتاده است(حداکر جذب)

روش فیلتر Holmium Oxide:

1.      دستگاه را روشن کنید و اجازه بدین برای 15 دقیقه گرم شود.

2.      Basic Mode را انتخاب کنید

1.      طول موج را روی 35nm قرار دهید.

2.      مطمئن شوید نگهدارنده کووت در محل نگهداری نمونه خالی است.و درب محل نمونه را ببندید .

3.      جذب صفر را با زدن 0A/100%T. تنظیم کنید .خوانش باید 0.000A باشد.در غیر اینصورت  دوباره

0Abs/100%T برنید.

4.درب نگهدارنده کووت را باز کنید و فیلتر Holmium filter را داخل آن قرار دهید.آن را داخل محل نمونه بگذارید و درب را ببندید.

5.خوانش جذب را در صفحه نمایشگر یادداشت کنید .

6.تنظیم طول موج را تا 1nmافزایش داده و مراحل 2تا 5 را تکرار کنید.

7.مرحله 6 را دوباره تکرار کنید.تا زمانی که تنظیم طول موج به 370nm برسد.

8.بدنبال حداکثر خوانش جذب بدسا آمده باشید.که بایستی بین 805 و 809 باشد.

 برای اسپکتروفتومتر   Didymium Filter Method

1.      طول موج را روی 800nm تنظیم کنید.

2.      مطمئن شوید نگهدارنده کووت در محل نگهداری نمونه خالی است.و درب محل نمونه را ببندید

3.      جذب صفر را با زدن 0A/100%T. تنظیم کنید .خوانش باید 0.000A باشد.در غیر اینصورت  دوباره

0Abs/100%T برنید.

4.درب نگهدارنده کووت را باز کنید و فیلترDidymium Filter را داخل آن قرار دهید.آن را داخل محل نمونه بگذارید و درب را ببندید.

5.خوانش جذب را در صفحه نمایشگر یادداشت کنید .

6.تنظیم طول موج را تا 1nmافزایش داده و مراحل 2تا 5 را تکرار کنید

7. مرحله 6 را دوباره تکرار کنید.تا زمانی که تنظیم طول موج به 815nm برسد.

8.بدنبال حداکثر خوانش جذب بدسا آمده باشید.که بایستی بین 805 و 809 باشد.

9.درصورتی که بررسی Middle  (میانی) طول موج مورد نیاز است(تمایل به اجرا دارید) طول موج را روی 522nm تنظیم کنید(اختیاری است)

10. مطمئن شوید نگهدارنده کووت در قسمت نمونه خالی است.درب نمونه را ببندید.

11.صفر جذب را با زدن کلید 0A/100%T تنظیم نمایید.خوانش بایستی 0.000Aباشد.در غیر اینصورت دوباره 0Abs/100%T بزنید.

12. کووت را خارج کنید وفیلتر  Didymium را در داخل آن قرار دهید .آن را در محل نمونه قرار داده  و درب را ببندید.

13.خوانش جذب را که روی صفحه نمایشگر است ، ثبت کنید.

14.تنظیم طول موج را بوسیله 1nm به پیش ببرید و مرحله 10تا13 را تکرار نمایید.

15.مرحله 14 را تکرار کنید تا زمانی که طول موج به 536nm برسد. دوباره بدنبال خوانش حداکثر جذب باشید.بایستی بین 527,531nm باشد.

بررسی های صحت جذب:

ویژگی های +0.004A at 0.5A.

صحت و درستی جذب بایستی در مقابل یک سری از فیلترهای خنثی که بدرستی طبق استانداردها ی NIST کالیبره شده اند، چک و بررسی شود.جهت تطلاعات بیشتر با نمایندگیUNICOتماس بگیرید.

یک روش جایگزین با استفاده از پتاسیوم دی کرومات در ذیل ارئه شده است.به علت اینکه فاکتورهای بسیاری ممکن است روی نتیجه اثر بگذارند (برای مثال دما، وزن، وخطاهای diluting) این روش خیلی دقیق نیست و باید تنها به عنوان یک راهنما استفاده شود.

Reference: Johnson EA

Potassium Dichromate as an absorbance standard

PSG Bulletin 1967, No. 17, page 505

.اسید سولفوریک N/100 به عنوان یک حلال ترکیب کنید.و بخشی از آن را برای آماده سازی یک محلول که شامل

120 +0.5mg/litre  از دی کرومات پتاسیوم است استفاده کنید.

2.یک کووت را با محلول شستشو دهید و با حلال آن را پر کنید.

3.کووت را در محل نمونه قرار دهید و درب را ببندید.

4.Basic Mode را انتخاب کنید و طول موج تا 350nm تنظیم کنید.

5.خوانش را روی 0.000A تنظیم کنید.با استفاده از دکمه: 0Abs/100%T

6.سل را خالی کنید با محلول در کرومات بشورید و آن را با محلول دی کرومات پر کنید.

7.کووت را داخل محل نمونه قرار دهید. و درب را ببندید.

8.جذب ماده استاندارد را از صفحه نمایشگر بخوانید. مقدار بایستی مقدار کالیبره شده 0.004A +  باشد.وقتی نتایج را تفسیر می کنید به نکات بالا توجه کنید.

نکته» توصیه میشود کهDark Current (صفحه21) را بازیابی کیندوقبا از اینکه بررسی کنید.

Stray Light Checkانحراف نور را چک کنید.

جزئیات :کمتر از 0.3%T در340nm   بوسیله ASTM E 387

1.یک نشانه خوب برای اینکه آیا میزان انحراف نور ئر حدود جزئیات باشد که به شرح ذیل بدست می آید:

1.طول موج را روی 1.یک نشانه خوب برای اینکه آیا میزان انحراف نور ئر حدود جزئیات باشد که به شرح ذیل بدست می آید:

1.طول موج را روی 340nm تنظیم کنید.

2.Basic Mode را انتخاب کنید در حالی که محل نمونه خالی است .درب را ببندید و دکمه 0A/100%T را بزنید تا نمایشگر را روی 100.0%. تنظیم کنید.

3.یک محلول که شامل 50gm/L of sodium nitrite (NaNO2) در آب مقطر آماده کنید و یک کووت را با محلول پر کنید.

4.کووت را در محل نمونه قرار دهید.درب را ببندید .نمایشگر باید <0.3%T را بخواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *