حمام یخچالی BNTI-05-04

امکان انجام آزمایشات در دماهای مختلف به طور همزمان

شناسه محصول: BNTI-05-04 Refrigerated bath دسته:

حمام دمای ثابت خنک کننده برای روش های تست استاندارد برای ویژگی‌های دمای پایین سوخت.

محدوده دمای کاری 70-…5+ С°.

چهار مخزن حمام 4 لیتری حجم و 150 میلی متر عمق.

حمام یخچالی BNTI-05-04 ایده آل برای موارد زیر است:

• روش تست استاندارد ASTM D97 (ISO 3016) برای نقطه ریزش فرآورده های نفتی.

• روش تست استاندارد ASTM D7346 برای بدون نقطه جریان فرآورده های نفتی.

• ASTM D2386 (ISO 3013) روش تست استاندارد برای نقطه انجماد سوخت های هواپیمایی.

• روش تست استاندارد ASTM D2500 برای نقطه ابری فرآورده های نفتی.

• روش تست استاندارد ASTM D6371 برای نقطه اتصال فیلتر سرد سوخت دیزل و گرمایش.

حمام یخچالی BNTI-05-04 مجهز به چهار مخزن حمام مجزا است و امکان انجام آزمایشات را در دماهای مختلف به طور همزمان فراهم می کند.

مزایا:

• هر حمام کار دارای کنترل کننده دمای مخصوص به خود و مجهز به یک لوله مجزا با شیر برای تخلیه سیال حرارتی است.

• مازاد سیال حرارتی تشکیل شده در حین گرمایش از حمام های کاری به یک لوله سرریز منفرد خارج می شود و به مخزن جمع آوری می ریزد.

• در صورت لزوم، حمام های بدون استفاده را می توان خاموش کرد و برق دستگاه تبرید مصرف نشود.

• سوئیچ کوچک در پانل جلویی همان کار کلید برق واقع در پشت حمام را می کند.

• کنترل بهینه دستگاه گرمایش و سرمایش سریع ترموستات را هنگام تغییر نقطه تنظیم تضمین می کند.

• پایه های چرخی اجازه حرکت حمام سنگین بدون نیروی بیش از حد را می دهد.

Working temperature range

-70…+5 °С

Temperature stability

±0.5 °С

Temperature uniformity

±1 °С

Bath volume

4 bath tanks 4 liters each

Dimensions W×D×H

695×930×770 mm

Bath opening W×D

Ø185 mm

Bath depth

150 mm

Weight

125 kg

Power supply

230 V, 50 Hz, 4.2 kW

Standards

, , ,

brand

ASTM D97 EN 23015 GOST 18995.5 GOST 20287