آنالیزگر پراکندگی طول موج فلورسانس اشعه ایکس (Spectroscan CLSW)

یک آنالیزگر پراکندگی طول موج فلورسانس اشعه ایکس (WDXRF) قابل اعتماد و دقیق برای سولفور و کلر در مایعات مانند نفت و مشتقات نفتی

شناسه محصول: spectroscan CLSW دسته:

دستگاه SPECTROSCAN CLSW یک آنالیزگر WDXRF قابل اعتماد و دقیق برای تعیین کمی سولفور و کلر در مایعات مانند نفت و مشتقات نفتی است. تعیین سریع مقدار گوگرد و کلر را با حد تشخیص به اندازه ppm 0.3 برای گوگرد و ppm 0.2 برای کلر فراهم می‌کند.

دستگاه SPECTROSCAN CLSW به طور کامل با استانداردهای بین المللی برای آنالیز گوگرد و کلر با تکنیک WDXRF مطابقت دارد.

طراحی پیشرفته، منوی بصری و مجموعه گسترده CRMها و مواد مصرفی در بسته شروع، کار را حتی برای یک آنالیزگر غیر حرفه‌ای آسان می‌کند.

مزایا:

با توجه به طراحی اصلی، نیازی به جریان گاز He نیست، بنابراین LOD تا 0.2 ppm برای Cl و 0.3 ppm برای S ارائه می‌شود.

• راه اندازی ساده.

• دستگاه رو میزی.

• داده های نمونه و نتایج آنالیز در صفحه نمایش نشان داده می‌شود و توسط چاپگر داخلی چاپ می‌شود.

• کاپ‌های مخصوص خلاء شده برای نمونه‌های فرار ساخته شده است.

• 3 موقعیت تعویض کننده خودکار نمونه ، آنالیز نمونه تکراری را آسان می‌کند.

با توجه به موقعیت جانبی نمونه:

• خطای ناشی از آب و حباب هوا حذف شده است.

• آلودگی قسمت های داخلی آنالیزگر حذف شده است.

• خطاهای اضافی ناشی از آلودگی فیلم محافظ اضافی حذف شده است.

• واحد بارگیری نمونه به راحتی تمیز می‌شود.

حداقل اقدامات اپراتور:

• آماده سازی نمونه.

• شماره یا نام نمونه را از صفحه کلید داخلی وارد کنید.

• دو کاپ نمونه را با نمونه پر کنید.

• نمونه ها را داخل آنالیزگر قرار دهید و اندازه گیری‌ها را شروع کنید.

بقیه عملیات به صورت خودکار اجرا می شوند.

کاربرد:

دستگاه SPECTROSCAN CLSW تعیین میزان کلر و وزن گوگرد را در همه انواع مایعات با حد های تشخیص کمتر از 0.2 ppm برای کلر و 0.3 ppm برای گوگرد فراهم می‌کند.

SPECTROSCAN CLSW به طور کامل با استانداردهای بین المللی برای آنالیز کلر و گوگرد با تکنیک WDXRF مطابقت دارد.

Measurement principle

Energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)

Sulfur and chlorine analytical lines selection

Crystal diffraction

Crystal analyzer

Doubly-curved pyrolytic graphite (C, 002)

Sample compartment environment

Ambient air

Optical chamber environment

Vacuum, No Helium blowdown needed

Detector

Sealed proportional counter

Measurement time

10 – 999 seconds user selectable. Typical time for one sample – 200 seconds

Sample changer

Automatic lateral loading for 3 sample cups

Sample cups, diameter, volume

∅32 mm, V 8 cm3, ∅32 mm, V 8 cm3, ventilated

X-ray tube capacity

less 200 W

User interface

display, thermo printer

Results print-out

Built-in thermal printer

Outputs

RJ-45, RS-232, USB

Dimensions

530х480х340 mm – spectrometer, 330х230х380 mm – vacuumpump

weight (not more)

40 kg– spectrometer, 9 kg – vacuumpump

Power supply

220 V, ~ 50 Hz, 750 W

Standards

, , ,

brand

ASTM D4929 ASTM D7039 ASTM D7536 NB/SH/T 0842