طیف‌سنج SPECTROSCAN MAKC-GVM

طیف‌سنج WDXRF SPECTROSCAN MAKC-GVM عناصر از Na (سدیم) تا U (اورانیوم) را در جامدات، مایعات یا پودرها، در محلول‌ها و فیلم‌های نازک، رسوب روی فیلترها اندازه گیری می‌کند.

شناسه محصول: SPECTROSCAN MAKC-GVM دسته:

معرفی:

طیف‌سنج WDXRF SPECTROSCAN MAKC-GVM عناصر از Na (سدیم) تا U (اورانیوم) را در جامدات، مایعات یا پودرها، در محلول‌ها و فیلم‌های نازک، رسوب روی فیلترها اندازه گیری می‌کند.

عملکرد طیف سنج بر اساس تابش نمونه با پرتوهای X اولیه تولید شده توسط لوله اشعه ایکس، ثبت فلورسانس ثانویه از عناصر نمونه که به طور اولیه بر روی یک کریستال پراکنده شده اند، و محاسبه غلظت عناصر با کمک معادله کالیبراسیون است. که رابطه ای بین غلظت عنصر و شدت انتشار ثانویه ثبت شده از عنصر است. طیف سنج دارای وضوح بالایی از خطوط طیفی است و بنابراین تعیین دقیق عناصر در مواد چند جزئی پیچیده را فراهم می‌کند.

جزییات فنی:

“SPECTROSCAN MAKC-GV” یک طیف سنج رومیزی WDXRF است که توسط یک کامپیوتر خارجی کنترل می‌شود.

سه بلوک در آن وجود دارد: طیف سنج، پمپ خلاء و سیستم خنک کننده آب با چرخه بسته.

سیستم اندازه‌گیری طیف‌سنج در حالی که نمونه‌ها در فشار محیط هستند در محفظه خلاء قرار دارد، بنابراین برای محفظه نمونه نیازی به Hee نیست و تمام نمونه‌ها (از جمله مایع و پودر) بدون اقدامات خاصی قابل مطالعه است.

طیف سنج با کامپیوتر خارجی کنترل می شود.

مزایا :

آنالیز غیر مخرب – همه عناصر در محدوده Na (سدیم) تا U (اورانیوم) را می‌توان از یک نمونه تعیین کرد. طیف سنج رومیزی نیازی به سیستم تامین آب یا گاز ندارد.

سیستم اندازه‌گیری طیف‌سنج در محفظه خلاء قرار دارد در حالی که نمونه‌ها در فشار محیط هستند، بنابراین برای محفظه نمونه نیازی به He نیست و تمام نمونه‌ها (شامل مایع و پودر) بدون اقدامات خاصی قابل اندازه گیری است.

اسکن طیف و وضوح بالای آنالیزگرهای کریستالی، خطوط نزدیک عناصر مختلف را که روی هم تداخل دارند را حذف می‌کند (بنابراین نیازی به تمایز ریاضی آنها نیست)، محاسبه پس زمینه درستی را ارائه می‌دهد. همه اینها دقت و قابلیت اطمینان آنالیز را فراهم می‌کند.

تعویض خودکار نمونه برای 10 نمونه با دو نمونه چرخان برای آنالیز نمونه‌های غیر همگن، نیاز به فعالیت اپراتور را در حین اندازه گیری به حداقل می‌رساند.

طیف سنج به صورت پیش کالیبره شده برای کارهای آنالیزی مشتری، با مجموعه لوازم مورد نیاز و تجهیزات آماده سازی نمونه در صورت لزوم تحویل داده می‌شود.

بیشتر بدانید:

“SPECTROSCAN MAKC-GVM” یک طیف سنج رومیزی WDXRF است که توسط یک کامپیوتر داخلی کنترل می‌شود.

دو بلوک در آن وجود دارد: طیف سنجی با چرخه بسته سیستم خنک کننده آب و پمپ خلاء.

بلوک طیف سنجی مجهز به برق لوله اشعه ایکس 160 وات با خروجی تابش جانبی، نوسان سنج، واقع در یک حجم تخلیه، چهار کریستال آنالیزگر قابل تعویض خودکار، آشکارساز تشعشع دو محفظه‌ای، دستگاه تعویض نمونه خودکار چند موقعیتی است.

Determined elements

from Na to U

Energy resolution

9 eV (Si Kα), 60 eV (Fe Kα)

X-ray tube anode voltage

40 kV

X-ray tube capacity

up to 160 W

X-ray tube anode

Pd (or Cr)

Spectral resolution

Crystal diffraction

Four crystal analyzers

LiF (200), C (002), PET, KAP

Sample changer

10 sample automatic, 2 spinning samples

Power supply

220 V, 50 Hz

Consumed capacity from 220 V mains

850 W

PC interface

USB

Standards

, ,

brand

دانلود

ASTM D2622 ASTM D4927 ASTM D6443