افتتاح کارخانه تولید کاتالیست مرکاپتان زدایی صنایع شیمیایی آرتین آزما

کاتالیست مراکس (Merox)

مرکاپتان چیست؟