کاتالوگ های آرتین آزما مهر

پیش تر شرکت آرتین آرما مهر به مدت 26 سال در کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان و دیگر کشورهای حوزه CIS فعالیت کرده و با شرکت های بزرگ نفت و گاز منطقه از قبیل گازپروم، لوک اویل، باش نفت و تات نفت قراردادهای بزرگی را به انجام رسانده که نامه حسن انجام هر یک از آنها در دسترس است. این شرکت با تکیه بر ربع قرن سابقه در کنار تعامل با شرکت های تولید کننده روسی، با تولید کننده های معتبر آمریکایی و اروپایی نیز تامل بسیار نزدیکی داشته و توانسته است با دراختیار داشتن امتیاز نمایندگی آنها در سطح کشور گام مهمی در زمینه تبادل اطلاعات علمی و ارائه تجهیزات فنی بردارد.

شرکت آرتین آزما در حال حاضر دارای نمایندگی های LUMEX, SPECTRON, IVKAZ و SKATS در ایران می باشد.

ArtinAzma

کاتاوگ جامع آرتین آزما

Lumex

دستگاه های آنالیز مولکولی مواد

SPECTRON

دستگاه های آنالیز مواد بوسیله اشعه X

IVKAZ

مرکاپتان زدایی

SKATZ

جاذب های فرآیندی، مولکولارسیو و سیلیکاژل