CHROMATEC

در حال نمایش 4 نتیجه

تزریق نمونه Headspace دستی برای اندازه گیری ترکیبات فرار و نیمه فرار
تزریق نمونه خودکار تک پورت برای تزریق نمونه‌های مایع
دفع کننده حرارتی با کارایی بالا