تولیدکننده نیتروژن Nitrogen Generators

تولید نیتروژن از هوای محیط

شناسه محصول: N2 GENERATORS دسته:

دستگاه تولیدکننده نیتروژن Chromatec برای تولید نیتروژن از هوای محیط است. اصول کارکرد مبتنی بر روش جذب نوسان فشار (PSA) است که برای تولید نیتروژن با خلوص بالا برای کاربردهای کروماتوگرافی بهینه شده است.
با تولیدکننده کریستال نیتروژن می‌توانید مخازن گاز و لوله‌های بلند را در آزمایشگاه خود فراموش کنید. اجزای اصلی، مانند یک کمپرسور داخلی، یک راکتور کاتالیزوری برای حذف هیدروکربن، حسگر اکسیژن که در طراحی قوی اجرا شده است، عملکرد عالی را برای اکثر برنامه های GC ارائه می‌دهد.

– فناوری PSA در کنار راکتور کاتالیزوری، حذف ناخالصی‌های O2، CO2، CO، H2O، CH4 و سایر مواد آلی را تضمین می‌کند.
– 2 مدل موجود: با یا بدون کمپرسور داخلی
– حذف هیدروکربن در مدل استاندارد
– سنسور استاندارد داخلی اکسیژن، محتوای O2 را در خروجی نمایش می‌دهد
– صفحه نمایش 4 خطی با صفحه کلید در پنل جلویی
– مقدار کمتر از ppm 3 O2 در خروجی را می‌توان با تصفیه کننده کاتالیتیکی اضافی 20.0 به ppm 0.1 کاهش داد.
– راه حل صرفه جویی در هزینه

محدوده کاربرد:
– گاز حامل برای کروماتوگرافی گازی
– گاز برای آشکارسازهای GC: TCD، ECD، FID، NPD
– HPLC، TOC و سایر کاربردهای آزمایشگاهی.

Nitrogen purity

> 99.9995 %

Nitrogen output pressure

400 kPa

Productivity by nitrogen, L/hour (ml/min)

20 (333) / 30 (500) – depends on model

Oxygen concentration

< 3 ppm

Moisture concentration

< 7 ppm

Hydrogen concentration

< 2 ppm

Total hydrocarbon level

< 0.05 ppm

brand