کاتالیست

کاتالیست ایزومریزاسیون دمای پایین بر پایه سولفات زیرکونیا بوده و عمدتا در فرآیند­های پالایشگاهی در واحد ایزومریزاسیون بر روی برش­ های سبک تر نفتا و بنزین کاربرد دارد.

کاتالیست ایزومریزاسیون دمای پایین بر پایه سولفات زیرکونیا بوده و عمدتا در فرآیند¬های پالایشگاهی در واحد ایزومریزاسیون بر روی برش¬ های سبک تر نفتا و بنزین کاربرد دارد.
مزایا و ویژگی ها :
 مقاوم در برابر وجود گوگرد، نیتروژن و آب در خوراک ورودی که نیاز به خالص سازی خوراک را به حداقل می رساند و تاثیری بر عملکرد کاتالیست و محصل نهایی نخواهد داشت.
 فعالیت و درصد تبدیل کاتالیست مشابه بر روی خوراک های معمول با کاتالیست های کلرینه بر پایه آلومینا اکساید
 عدم نیاز به استفاده از Chloriding Agent (پرکلرواتیلن) جهت تثبیت فعالیت کاتالیست
 انتخاب¬پذیری بسیار بالا که باعث کاهش مصرف هیدروژن شده و همچنین کاهش ترکیبات با اکتان پایین در خوراک های پالایشگاهی.
 مقاوم در برابر تغییر سرعت خوراک (بازه 0.5 تا ۳ h-1)
 امکان احیای کاتالیست پس از استفاده در دوره اول مصرف (۵ تا ۶ سال) و قابل استفاده به مدت ۳ تا ۴ سال بعد از احیا بدون کاهش فعالیت.
 طول عمر مفید کاتالیست در حدود ۱۰-۱۲ سال پیش بینی شده است.


Notice: Undefined index: callback in /www/wwwroot/artinazma.net/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/single-product/tabs/tabs-tabs.php on line 77