پروژه طراحی و ساخت سکوبندی و همچنین تامین تمامی دستگاه های آزمایشگاهی برای پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 3200 در جنوب غربی شهر اهواز و غرب رودخانه کارون به منظور جمع آوری گازهای همراه حاصل از فرآورش نفت میادین حوزه غرب کارون شامل میادین نفتی دارخوین، یادآوران، آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی. همچنین ساخت مبلمان آزمایشگاهی، خطوط انتقال گاز دستگاه های کروماتوگرافی، ساخت GC Room، تامین تمام تجهیزات آزمایشگاهی، تامین مواد شیمیایی و رفرنس ها، نصب و راه اندازی و آموزش.