دستگاه تولیدکننده‌ی هوا

برای تولید هوای فشرده برای تغذیه آشکارسازهای شعله (FID، FPD، NPD) در نظر گرفته شده است.

شناسه محصول: CLEAN AIR GENERATORS دسته:

برای تولید هوای فشرده برای تغذیه آشکارسازهای شعله (FID، FPD، NPD) در نظر گرفته شده است. کمپرسور Chromatec دارای نقاط قوتی است: سطح نویز کم و فشار خروجی پایدار. به منظور تصفیه اضافی، کمپرسور مجهز به دو فیلتر جذب است.

Output pressure, kPa

170-200

Productivity, L/min

3

Noise level, dBA

less than 63

Output pressure maintenance accuracy, kPa

0.75