تولید کننده هیدروژن Hydrogen Generators

تولید هیدروژن از آب مقطر

شناسه محصول: H2 generator دسته:

برای تولید هیدروژن از آب مقطر در نظر گرفته شده است و می‌ تواند جایگزین سیلندرهای گاز هیدروژن خطرناک باشد. هیدروژن به‌دست‌آمده از ژنراتورهای Chromatec می‌تواند برای تغذیه آشکارسازهای شعله (FID، FPD، NPD) و همچنین گاز حامل (HP – خلوص بالا – فقط مدل‌ها) استفاده شود.

Hydrogen purity, %vol

99.995, 99.9995 (HP models)

Productivity, L/h (depending on model)

10, 16, 25

Output pressure, kPa

600